3 grunner til at du trenger en whiteboard på jobb eller i klasserommet


Å skisse på en whiteboard:

En av de enkleste måtene å oppdatere og forbedre et rom på er å lage skrivbare overflater. Det vil skape kreativitet og nysgjerrighet. Ønsker du en idédugnad på møterommene eller i ett åpent kontorlandskap bør du absolutt ha en godt synlig flyttbar whiteboard på jobb. Det må gjøres så enkelt som mulig å legge til ideer, endre og drøfte en plan. Dette kan selvfølgelig gjøres på en prosjektor og en pc, men det blir på ingen måte samme sak. Med en whiteboard og en enkelt tilgjengelig pen tar det 1 sekund å komme i gang.

 

Så her er 3 grunner til at alle bør ha en whiteboard tilgjengelig.

 

Det skaper samarbeid og en idédugnad

Når ansatte eller elever jobber med et prosjekt sammen, hjelper det dem ofte å skrive eller tegne ideene sine. Å kunne se ideene deres på en tavle, tegne et utkast til roboten de planlegger å bygge, skrive ut problemområdet til koden deres – alt dette er veldig nyttig. Selv om dette kunne blit gjort på papir, lar tavler ansatte raskt skrive, slette og skrive om det de jobber med. Og ikke minst, det gir dem større plass til å utarbeide ideer.

Bygg kultur med lek 

Spill ide-hengmann på whiteboarden, lag ordskyer, for/imot lister, skap sammen. En morsom, interaktiv plass er en veldig bra måte å bygge skaperkultur på.  Det aktiverer alle som er med og får tankene til å fly i riktig retning. Akkurat det moderne selskaper trenger. Det er merkelig hvor mye gode ideer som kommer når folk har det gøy.

 

Det gir alle en stemme

Tavlevegger, bord og andre overflater kan bli ansattes/elevers plass i stedet for sjefens/lærerens plass. Dette styrker alles stemme ved å la dem ha et sted hvor de kan skape og uttrykke seg med få begrensninger. La whiteborden være et «safe space» hvor alt og ingenting kan stå. Be alle bruke den og la ting stå, ikke visk når du går hjem.

Se vårt utvalg innen whiteboard her.

Er du på jakt etter noe du ikke finner i nettbutikken, ønsker vi at du tar kontakt med oss på [email protected], eller telefon 46 80 10 04, så finner vi en løsning.

 

 

Akryl produktdisplay til å vise frem produkter i butikk, utstilling, på messe ol.
Whiteboard